Revisorloven § 2

 1. § 2
  Erhvervsstyrelsen fører et offentligt register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder. I registeret optages
  1. 1) personer, der er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor, jf. § 3,
  2. 2) personer, der efter § 10, stk. 1, er godkendt som revisor,
  3. 3) personer, der efter § 10, stk. 5, har fået tilladelse til at varetage konkrete hverv,
  4. 4) personer, der midlertidigt og lejlighedsvis afgiver erklæringer, jf. § 11, stk. 2,
  5. 5) virksomheder, der er godkendt som revisionsvirksomhed, jf. § 13,
  6. 6) virksomheder, der er registreret som EU-revisionsvirksomhed eller EØS-revisionsvirksomhed, jf. § 13 a,
  7. 7) revisorer og revisionsvirksomheder, der efter § 15 skal registreres her i landet, og
  8. 8) landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer, jf. § 17.
 2. Stk. 2.
  Erhvervsstyrelsen fastsætter regler om registerets førelse, herunder om indberetning hertil og vedligeholdelse heraf.