Retsvirkningsloven Æ2 § 58

  1. § 58
    Fra denne lovs ikrafttræden ophæves Christian den Femtes Danske Lov (for Færøernes vedkommende samme konges Norske Lov) 5te bog, kap. 1, art. 13, lov nr. 75 af 7. april 1899 og lov nr. 131 af 27. maj 1908 § 2.
  2. Stk. 2.
    Endvidere bortfalder, hvad der i øvrigt i lovgivningen måtte være stridende mod denne lov.