Retsvirkningsloven Æ2 § 49

  1. § 49
    Enhver af ægtefællerne har ret til at begære ægtepagten tinglyst i personbogen.