Retsvirkningsloven Æ2 § 43

  1. § 43
    Den indkomne begæring om bosondring bliver ved skifterettens foranstaltning at anmelde til tinglysning i personbogen.