Retsvirkningsloven Æ2 § 37

  1. § 37
    Ægtepagt må for at blive gyldig tinglyses i personbogen, jf. kapitel 6.