Retsvirkningsloven Æ2 § 28 b

  1. § 28 b
    En ægtepagt kan ændres ved en senere ægtepagt.
  2. Stk. 2.
    Der kan ikke ved ægtepagt træffes nogen bestemmelse, der strider mod gavegivers eller arveladers bestemmelse om særeje.