Retsvirkningsloven Æ2 § 17

  1. § 17
    En ægtefælle er pligtig at udøve sin rådighed over fælleseje således, at det ikke utilbørlig udsættes for at forringes til skade for den anden ægtefælle.