Retsvirkningsloven Æ2 § 16 h

  1. § 16 h
    Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at en pensionsrettighed skal være særeje, jf. § 28. En sådan aftale kan også omfatte fremtidige indbetalinger på pensionsrettigheden.
  2. Stk. 2.
    Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at værdien af en kapital- eller ratepensionsordning skal indgå i delingen af fællesboet ved skifte i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring.
  3. Stk. 3.
    § 16 g, stk. 1, og § 16 f, stk. 2-7, finder tilsvarende anvendelse.