Retsvirkningsloven Æ2 § 16 e

  1. § 16 e
    Skifteretten kan ved skifte af fællesboet i anledning af separation, skilsmisse eller bosondring bestemme, at en ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle for at sikre, at denne ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende, hvis
    1. 1) ægteskabet har været af længere varighed og
    2. 2) der er stor forskel i værdierne af ægtefællernes pensionsrettigheder.
  2. Stk. 2.
    Ved afgørelsen skal der tages hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt.