Retsvirkningsloven Æ2 § 10

  1. § 10
    Ægtefællerne er pligtige at give hinanden de oplysninger om deres økonomiske forhold, som kræves til bedømmelse af deres underholdspligt.