Retsvirkningsloven Æ2 § 1

  1. § 1
    Mand og hustru skal være hinanden til støtte og i fællesskab varetage familiens tarv.