Retssikkerhedsloven § 89

 1. § 89
  Loven træder i kraft den 1. juli 1998.
 2. Stk. 2-5.
  (Udelades)
 3. Stk. 6.
  Beføjelser, som kommunalbestyrelsen eller amtsrådet har overladt til en selvejende institution med overenskomst med kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, jf. § 9, stk. 2, i lov om social bistand, bevares efter de hidtil gældende regler.
 4. Stk. 7-8.
  (Udelades)