Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 87 a

  1. § 87 a
    (Ophævet)