Retssikkerhedsloven § 81

 1. § 81
  Direktøren for Ankestyrelsen er formand for udvalget. De øvrige medlemmer udpeges af Ankestyrelsen efter indstilling fra
  1. 1) KL (Kommunernes Landsforening),
  2. 2) Dansk Arbejdsgiverforening,
  3. 3) Fagbevægelsens Hovedorganisation og
  4. 4) Danske Handicaporganisationer.