Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b

  1. § 79 b
    Inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet offentliggøres, jf. § 84 a, behandler kommunalbestyrelsen danmarkskortet på et møde.