Retssikkerhedsloven § 79 a

  1. § 79 a
    Kommunalbestyrelsen behandler Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis på et møde.
  2. Stk. 2.
    Ankestyrelsen kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal behandle resultatet af andre af Ankestyrelsens undersøgelser og aktiviteter efter kapitel 11 og 12, der vedrører kommunen, på et møde.
  3. Stk. 3.
    Ankestyrelsen kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger kommunalbestyrelsen har besluttet at iværksætte. Styrelsen kan fastsætte en frist for denne orientering.