Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 78

  1. § 78
    (Ophævet)