Retssikkerhedsloven § 74

  1. § 74
    Social- og ældreministeren fastsætter efter forhandling med beskæftigelsesministeren regler for behandling af klagesager, herunder også regler om tidsfrister for indsendelse og videresendelse af klager m.v.