Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 59 e

  1. § 59 e
    Beskæftigelsesministeren fastsætter en forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg.