Retssikkerhedsloven § 58

  1. § 58
    Social- og boligministeren fastsætter en forretningsorden for Ankestyrelsen.