Retssikkerhedsloven § 52 b

  1. § 52 b
    I sager, der ikke er omfattet af § 52 a, træffer Ankestyrelsen afgørelse på et møde, jf. dog § 53, stk. 2.