Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 49

  1. § 49
    (Ophævet)