Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 43 a

  1. § 43 a
    (Ophævet)