Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 42

  1. § 42
    (Ophævet)