Retssikkerhedsloven § 33

  1. § 33
    Ældreministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelsen give dispensation fra reglerne i §§ 30-32.