Retssikkerhedsloven § 17

  1. § 17
    Behandles en sag om hjælp til enkeltpersoner af kommunalbestyrelsen på et møde, skal sagen behandles for lukkede døre.