Retssikkerhedsloven § 11

  1. § 11
    Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om
    1. 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og
    2. 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen.
  2. Stk. 2.
    Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen.