Retssikkerhedsloven § 1

 1. § 1
  Formålet med denne lov er at
  1. 1) sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager,
  2. 2) fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område,
  3. 3) fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp,
  4. 4) forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov for hjælp til forsørgelse, og
  5. 5) fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager.