Restaurationsloven § 36

  1. § 36
    Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at visse afgørelser skal kunne indbringes for et ankenævn.