Restaurationsloven § 23

  1. § 23
    Salg af stærke drikke fra automater og lignende må kun ske i forretningslokaler.
  2. Stk. 2.
    Stærke drikke må kun sælges fra automater og lignende til nydelse på stedet, hvis salget finder sted i serveringssteder med alkoholbevilling eller i kantinelokaler. I kantinelokaler må dog kun sælges øl og bordvin.
  3. Stk. 3.
    Politiet kan forbyde opstilling af automater, hvorfra der kan købes stærke drikke, hvis disse er opstillet på steder, hvor der ikke er konstant tilsyn.