Repatrieringsloven § 2

  1. § 2
    Ved repatriering forstås i denne lov personers frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl.