Repatrieringsloven § 12

  1. § 12
    Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.
  2. Stk. 2.
    Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan indbringes for Ankestyrelsen.