Repatrieringsloven § 1

  1. § 1
    Lovens formål er gennem en repatrieringsindsats at
    1. 1) give personer det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og
    2. 2) støtte personers repatriering.