Renteloven § 6

  1. § 6
    Kunne fordringshaveren på andet grundlag kræve højere rente, bevarer han retten hertil.