Renteloven § 2

  1. § 2
    Der skal ikke betales rente for det tidsrum, der ligger forud for forfaldsdagen.