Renteloven § 10

  1. § 10
    Loven finder anvendelse på pengekrav, som forfalder den 1. juli 1978 eller senere.
  2. Stk. 2.
    § 7 finder også anvendelse på aftaler, der er indgået før den 1. juli 1978, hvis kravet forfalder den 1. juli 1978 eller senere.
  3. Stk. 3.
    § 38 i lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb, som ændret ved lov nr. 212 af 26. april 1973, og §§ 6 og 62 i lov nr. 146 af 13. april 1938 om gældsbreve, som ændret ved lov nr. 212 af 26. april 1973, ophæves.