Psykologloven § 17 c

  1. § 17 c
    Psykolognævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.