Lov om produktsikkerhed § 5

  1. § 5
    En producent må kun bringe sikre produkter i omsætning.