Produktansvarsloven § 5

 1. § 5
  Et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes. Ved bedømmelsen heraf tages hensyn til alle omstændigheder, navnlig til:
  1. 1) produktets markedsføring,
  2. 2) den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes, og
  3. 3) tidspunktet, da produktet er bragt i omsætning.
 2. Stk. 2.
  Et produkt anses ikke for at være defekt, alene fordi der senere er bragt et bedre produkt i omsætning.