Postloven § 7

  1. § 7
    Omdeling af adresserede forsendelser skal ske til adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller til andre med modtager aftalte omdelingssteder. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted.
  2. Stk. 2.
    Forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.
  3. Stk. 3.
    En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller som undlader at give adgang til brevkasseanlægget.