Postloven § 36

  1. § 36
    Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.