Postloven § 24

  1. § 24
    En postvirksomhed skal efter anmodning meddele transportministeren nødvendige økonomiske oplysninger og oplysninger om udførelsen af virksomhedens erhvervsmæssige postbefordring til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen, til brug for markedsovervågning eller til klart afgrænsede statistiske formål.