Postloven § 22

 1. § 22
  Transportministeren kan fastsætte regler om:
  1. 1) Gennemførelse eller opfyldelse af EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.
  2. 2) At postvirksomheder skal udarbejde generelle forretningsbetingelser, der informerer brugerne om udbuddet af posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse, kvaliteten af den leverede tjeneste samt taksterne.
  3. 3) Udførelse af kvalitetsmåling for posttjenester, som udbydes af postvirksomheder, og offentliggørelse heraf.
  4. 4) Behandling og offentliggørelse af klager.
  5. 5) Erstatningspligt for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af forsendelser.