Postloven § 2

  1. § 2
    Loven finder anvendelse på erhvervsmæssig postbefordring og på vilkår for borgeres og virksomheders benyttelse af posttjenester.
  2. Stk. 2.
    Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås i denne lov erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.