Postloven § 16

  1. § 16
    Transportministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, mod vederlag skal medtage forsendelser, som staten er forpligtet til at befordre.