Postloven § 11

  1. § 11
    Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.
  2. Stk. 2.
    Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.