Postloven § 10

  1. § 10
    Transportministeren kan meddele postvirksomheden påbud om at levere de i § 6, stk. 4, meddelte posttjenester og påbud om levering af forsendelser til døren, jf. § 9, stk. 1.