PNR-loven § 9

  1. § 9
    PNR-oplysninger, jf. bilag 1, der angiver en persons race eller etniske oprindelse, politiske, religiøse eller filosofiske overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering må ikke behandles efter denne lov.
  2. Stk. 2.
    Modtager PNR-enheden oplysninger omfattet af stk. 1, slettes oplysningerne straks.