PNR-loven § 23

 1. § 23
  PNR-enheden opbevarer dokumentation vedrørende alle behandlingssystemer og procedurer. Dokumentationen skal mindst omfatte
  1. 1) navn og kontaktoplysninger på personalet i PNR-enheden, der behandler PNR-oplysninger, jf. bilag 1,
  2. 2) de forskellige niveauer af autorisationer vedrørende adgangen til oplysninger for personalet i PNR-enheden,
  3. 3) anmodninger indgivet af henholdsvis de kompetente myndigheder, der er angivet i bilag 3, eller Politiets Efterretningstjeneste eller Forsvarets Efterretningstjeneste og de kompetente myndigheder eller PNR-enheder i andre EU-medlemsstater og
  4. 4) anmodninger om og overførsler af PNR-oplysninger til tredjelande og internationale organisationer.
 2. Stk. 2.
  PNR-enheden stiller efter anmodning dokumentation til rådighed for tilsynsmyndigheden.