PNR-loven § 22

  1. § 22
    Datatilsynet er tilsynsmyndighed, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger, jf. dog stk. 2.
  2. Stk. 2.
    Tilsynet med Efterretningstjenesterne er tilsynsmyndighed, for så vidt angår PNR-enhedens behandling af personoplysninger for Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.